Where is Javanese Spoken

 

 

Conversational

 • Hello - Hai
 • What is your name? - Sapa jenengmu?
 • How are you? - Apa kabarmu?
 • I'm good, thank you - Aku apik wae
 • Where are you from? - Saka ngendi asalmu?
 • Do you speak English - Kowe isa ngomong Inggris
 • I speak English - Aku bisa ngomong cara Inggris
 • I don't understand - Aku ora dong
 • Sorry - Sepurane

 

 

Food & Buying Things

 • How much is this? - Pira akehe iki?
 • What is this? - Apa iki?

 

 

Accommodation

 • Do you have rooms? - Anak kamar sing kosong?
 • How much does it cost per night? - Pira biayane sewengine?
 • Passport - Paspor

 

 

Transport

 • Bus - Bus
 • Taxi - Taksi
 • Hotel - Hotel
 • Airport - Bandara
 • Where is the airport? - Ing ngendi bandarane?

 

 

Emergencies

 • Help: Bantuan
 • Can you help me? - Bisa mbantu aku?
 • I need a doctor - Aku butuh dokter
 • I am sick - Aku lara
 • Ambulance - Ambulans
 • Doctor - Dokter
 • Hospital - Rumah sakit
 • Pharmacy - Apotek
 • Police - Polisi

 

 

Days of the Week

 • Monday - Senin
 • Tuesday - Selasa
 • Wednesday - Rebo
 • Thursday - Kemis
 • Friday - Jemuwah
 • Saturday - Setu
 • Sunday - Minggu/Ahad

 

 

Numbers

 • 1 - Siji
 • 2 - Loro
 • 3 - Telu
 • 4 - Papat
 • 5 - Limå
 • 6 - Enem
 • 7 - Pitu
 • 8 - Wolu
 • 9 - Sångå
 • 10 - Sepuluh
 • 20 - Rongpuluh
 • 30 - Telung puluh
 • 40 - Patang puluh
 • 50 - Sèket
 • 60 - Suwidak
 • 70 - Pitung puluh
 • 80 - Wolung puluh
 • 90 - Sangang puluh
 • 100 - Satus
 • 1,000 - Sèwu
 • 1,000,000 - Sak yutå

 

 

 

Related Pages